Subsidie aanvragen

GroeneDakenAmstelveen zorgt dat je subsidieaanvraag aan alle voorwaarden van de gemeente voldoet; ook als het dak kleiner is dan 15 m² kan je meedoen.

  • Het subsidiebedrag voor een Basis Groen Dak (waterberging 20 liter/m2) bedraagt 50 euro per m2.
  • Voor een Groen Dak Plus (waterberging van 30 liter/m2) is dit 60 euro per m2.
  • Voor een groene gevel en een verticale tuin wordt respectievelijk 30 en 50 euro per m2 verstrekt.
  • Dit alles tot maximaal 50% van de kosten.

Je kunt je hier opgeven om in 2024 mee te doen met de subsidieaanvraag

Als je wilt meedoen met de subsidieaanvraag, laat ons dat weten. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


Lees meer over de subsidieregeling van de gemeente AmstelveenConcrete vragen over de aanleg?
Bel met Dirk Roosendaal 06 242 727 17.
Of gebruik ons contactformulier.

 

Stappen voor subsidie aanvraag en aanleg groendak

Ten behoeve van de offerte-aanvraag hebben wij nodig:
• een foto van het huidige dak
• de afmetingen van het gewenste groendak
• je naam, adres en telefoonnummer

Het huidige dak waarop het groendak wordt aangelegd moet in goede conditie zijn:

• Nagenoeg elk dak is geschikt voor een groendak. Groen voor grind kan echt altijd. Een bitumen dak is in principe ook altijd geschikt, een zinken dag echter niet.

• Als je twijfels over de draagkracht van het huidige dak, dan bevelen we je aan een constructeur in de hand te nemen, bijv. https://www.4construct.nl/

• We bepalen onze offerte op basis van de aangeleverde foto en Google-Earth. Als bij de aanleg onverhoopt blijkt dat het dak niet geschikt is voor een groendak dan gaat de aanleg niet door en zijn er geen kosten aan verbonden.

• Bij twijfel leggen wij niet aan. We willen de geleverde 10 jaar garantie wel kunnen waarmaken.

Binnen 1 à 2 weken maakt Dirk Roosendaal van Universal Greenfields een offerte, waarin de subsidie is verwerkt. Door het tekenen van de offerte ga je akkoord met de aanleg. Ook geef je dan aan dat je het groendak de komende jaren zal onderhouden (dit is een eis van de gemeente).

Zodra de getekende offerte binnen is vragen wij de subsidie bij de gemeente aan. De aanvraag wordt o.h.a. binnen 3 weken behandeld (afspraak is: max. 8 weken). Tot op heden zijn alle subsidieaanvragen gehonoreerd.

Zodra de gemeente akkoord geeft kan de aanleg worden ingepland. Dit gebeurt in overleg met Dirk Roosendaal (06 24 27 27 17).

Na de aanleg krijg je een factuur van Universal Greenfields. Na betaling stuur je het bewijs van betaling (schermuitdraai of foto van bankafschrift) naar Michiel Janssen (michiel.janss@xs4all.nl). Samen met de factuur en een foto van het aangelegde dak wordt deze naar de gemeente verstuurd. Na 6 – 8 weken wordt het subsidiebedrag overgemaakt.